Rimligt?

Jag har rätt dålig koll på rättigheter och skyldigheter osv när det gäller studier. Och tror inte det är många studenter som har det? Men i vilket fall tänker jag utgå från en rimlighetsprincip. Vad är det egentligen rimligt att kräva av studenter och hur mycket av kvällar och helger ska behöva gå åt? 
 
Denna temin är tuff, det har vi hört av de flesta. Vi har avdelningplacering 8-16.30, ofta blandat med föreläsningar och seminarier. Självklart måste vi plugga när vi upptäcker att kunskaper brister eller inför diverse seminarier. Helt normalt. Vi går ju ändå läkarprogrammet och det är mycket plugg. Utöver detta, när vi haft våra 8 -16.30 -dagar ska vi gå jourer, minst 5 st, gärna fler. Dessa är kvälls - eller helgpass utöver vår vanliga avdelningsplacering. Många läkare går jourer och har långa arbetsdagar. Skillnaden är att de kan ta ut övertid i ganska stora summor eller extra ledighet.
Vi får ta studielån. 
 
Utöver detta så har vi en parallel nätbaserad kurs i klinisk farmakologi med diverse inspelade föreläsningar, "duggor", inlämningsuppgifter, hemtenta och seminarier. Den avsatta tiden för att hinna med detta måndag - fredag mellan 8 -16 är = 0 h.
 
Och jo, jag är både hungrig och skoltrött när jag skriver detta. Men alltså, är det rimligt? 
 
 
Allmänt | |
Upp